Skip to main content
menu

Ligne 5 - BONNEVOIE, Demy Schlechter - BERTRANGE, Bartreng Gemeng

5
Direction
Bertrange, Bartreng Gemeng
•••
Demy Schlechter
Connections
 • 5
 • 6
Willibrord
Connections
 • 3
 • 5
 • 6
 • 30
Jules Fischer
Connections
 • 5
 • 6
  Other connections nearby:
  CN 3
Nic Martha Quai 1
Connections
 • 5
 • 6
  Other connections nearby:
  CN 3
Kaltreis
Connections
 • 5
 • 6
Izegerknupp
Connections
 • 5
 • 6
Anatole France
Connections
 • 5
 • 6
Jean Jacoby
Connections
 • 5
 • 6
Wisestrooss
Connections
 • 5
 • 6
  Other connections nearby:
  CN 3
Léon XIII Quai 1
Connections
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 30
 • 70
  Other connections nearby:
  32
Rotonde
Connections
 • 5
 • 6
 • 7
 • 15
 • 70
Gare Rocade Quai 1
Connections
 • 5
 • 6
 • 7
 • 15
 • 29
 • 70
Wallis Quai 3
Connections
 • 5
 • 6
 • 15
  Other connections nearby:
  3
  30
  32
  CN 3
Paris / Zitha Quai 2
Connections
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 13
 • 15
 • 21
 • 22
 • 23
 • 28
 • 30
 • 31
 • 70
  Other connections nearby:
  1
  2
  4
  9
  10
  11
  14
  16
  18
  32
  CN 1
  CN 3
Monterey Quai 2
Connections
 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 13
 • 15
 • 21
 • 22
 • 28
 • 31
  Other connections nearby:
  2
  3
  8
  9
  10
  11
  12
  14
  16
  17
  18
  19
  30
  32
  CN 1
  CN 2
  CN 3
  CN 4
Wampach
Connections
 • 5
 • 6
 • 13
 • 15
  Other connections nearby:
  8
  12
  19
  21
  22
  28
  31
  CN 2
Crécy
Connections
 • 5
 • 6
  Other connections nearby:
  CN 2
Franciscaines
Connections
 • 5
 • 6
  Other connections nearby:
  CN 2
Merl, Parc
Connections
 • 5
 • 6
  Other connections nearby:
  CN 2
Place de France
Connections
 • 5
 • 6
  Other connections nearby:
  CN 2
Orval
Connections
 • 5
 • 6
  Other connections nearby:
  CN 2
Laang Heck
Connections
 • 5
 • 6
  Other connections nearby:
  CN 2
St Hubert
Connections
 • 5
 • 6
Plaak
Connections
 • 5
 • 6
 • 27
Op der Millen
Connections
 • 5
 • 6
 • 27
Bertrange, Fleuri
Connection
 • 5
Bertrange, Richterwee
Connection
 • 5
Bertrange, Montereale
Connection
 • 5
Bertrange, Kierfecht
Connection
 • 5
Bertrange, Gemeng Quai 1
Connections
 • 5
 • 6

No results found.